• Adwent – czas radosnego oczekiwania :)

 • 30.11 rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski

 • Adwent

  Roráte caéli désuper,
  et núbes plúant jústum.

  Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: Síon desérta fácta est: Jerúsalem desoláta est: dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, ubi laudavérunt te pátres nóstri.

 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Kraków 2016
  Kraków 2016
 • People to People

   

   

   

   

  Ludzie dla ludzi,
  modlitwa za modlitwę.

św. Łucja

św. Łucja, dziewica i męczennica

13 grudnia – wspomnienie

Łucja zmarła prawdopodobnie w Syrakuzach podczas prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Od czasów najdawniejszych jej kult rozpowszechnił się prawie w całym Kościele, a jej imię zostało wprowadzone do Kanonu Rzymskiego.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość przez wstawiennictwo świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, † abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, * a w niebie oglądali jej chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

INFO strony

wczoraj: * dzisiaj:

serwis ogółem:

Analiza oglądalności witryny


Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

Kalendarzyk 2014

Kalendarzyk